Rekrutacja do przedszkola i szkoły Fundacji Mozaika - zostały ostatnie wolne miejsca !!!

 

Fundacja Mozaika
Chcemy, aby nasze dzieci wykorzystywały
pełnię swoich możliwości.  A Ty?

Oferta Przedszkolno- Szkolna Fundacji Mozaika

Zapewniamy:

Indywidualny program zajęć edukacyjnych i terapeutycznych przygotowany do potrzeb dziecka.  

Wykonywanie dodatkowych zadań wynikających z diagnozy wychowawczej i planu pracy szkoły oraz zadań proponowanych przez MEN.

 Wspomaganie rodziców w ich funkcji wychowawczo-opiekuńczej.

 • małe grupy przedszkolne i szkolne do 6 osób
 • zajęcia dydaktyczne nauka poprzez doświadczania i zmysły
 • rehabilitację ruchową
 • zajęcia integracji sensorycznej
 • opiekę logopedyczną
 • opiekę pedagogiczną
 • opiekę psychologiczną
 • indywidualną terapię poznawczo-behawioralną
 •  komunikację alternatywną i wspomagającą
 • raz w tygodniu basen - zajęcia prowadzone metodą Halliwick
 • zajęcia multimedialne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, urządzenia „Magiczny Dywan”, oprogramowanie do diagnozy terapii  logopedycznej „Logopedia”
 • dietę dostosowaną do indywidualnych potrzeb dziecka

 

Fundacja Mozaika dysponuje:

 • Salami lekcyjnymi i przedszkolnymi wyposażonymi w stanowiska pracy dla uczniów przystosowanymi do potrzeb oraz wieku dzieci.
 • Sprawdzoną kadrą Centrum Terapii Mozaika, która będzie prowadziła zajęcia indywidulane w ramach godzin pobytu w placówce.
 • Pobyt, edukacja i  indywidualna terapia w Zespole Przedszkolno-Szkolnym jest bezpłatna.

 

Ilość miejsc ograniczona.

Zapisy i wszelkie informację pod nr telefonu 660-430-875 Kamila Nems

 

 

Copyright by: www.fundacja-mozaika.pl. Created by: GBSoft.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.